Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Nabożeństwa. Nabożeństwo do Niepokalane

Data dodatnia: 2017-08-24
Autor: proboszcz

Parafia składa się z czterech wspólnot:

Krzydlina Mała - Kościół Parafialny p.w. św. Michała Archanioła,
Krzydlina Wielka - Kościół Filialny p.w. św. Marii Magdaleny,
Dębno - Kaplica p.w. św. Antoniego Marii Klareta,
Domaszków - Kaplica p.w. Niepokalanego Serca Błogosławionej Maryi Dziewicy
 
 
 
Kościół Parafialny:
 
 
 
Msze św. w Niedziele i Uroczystości o godz. 7.00 i 11.15
Msze św. w dni powszednie o godz. 18.00. W okresie zimowym o godz. 17.00
 
Możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania zawsze przed mszą św.
 
Nabożeństwa I czwartku, I piątku i I soboty miesiąca po mszy św. wieczornej.
W I niedzielę miesiąca, w miejsce homilii, Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 
Od maja do pażdziernika, nabożeństwo Fatimskie. O godz. 17:30 - Modlitwa Różańcowa i o godz. 18.00 Msza św. po której procesja z figurą Matki Bożej Fatimskiej po ulicach Krzydliny Małej.
Po procesji z świecami, modlitwa o uzdrowienie z chorób w szczególnośći nowotworowych przez wstwiennictwo św. Antoniego Marii Klareta  z blogoslawieństwem i ucałowniem jego relikwii.
 Uwaga! Nabożeńśtwa o uzdrowienie z chorób nowotworowych są, każdego 13-tego dnia moiesiąca w cągu całego roku.
Serdecznie wszystkich chorych zapraszamy do wspólnej modlitwy i ich rodziny i polecamy ich Niepokalanemu Secu Maryi i św. Antoniego Marii Klareta. 
 
Każdego 29 dnia miesiąca, msza św. Wotywna do świętego Michała Archanioła. Po mszy sw. modlitwa przy Grocie świętego Patrona na zewnątrz Kościoła.
 
Nabożeństwa do NMP w maju i pażdzierniku, każdego dnia po mszy św. wieczornej.
W Adwencie codziennie Msza święta w kościele parafialnym w Krzydlinie Małej i filialnym kościele w Krzydlinie Wielkiej.
 
 
 
Kościół Filialny:
 
 
Msze św. w Niedziele i Uroczystości o godz. 10.00
Msze św. w dni powszednie: wtorek, piątek i sobota o godz. 19.00, w okresie zimowym o godz. 18.00
 
Możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania zawsze przed mszą św.
 
Nabożeństwa I piątku i I soboty miesiąca po mszy św. wieczornej.
W I niedzielę miesiąca, w miejsce homilii, Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 
Nabożeństwa do NMP w maju i pażdzierniku, każdego dnia, po mszy św. wieczornej.
 
W okresie Adwentu, msze św. Roratnie każdego dnia.
 
Na nabożeństwa Fatimskie, parafianie z Krzydliny Wielkiej i całej parafii wraz z uczestnikami w Domu Rekolekcyjnym  są zapraszani do Kośćioła Parafialnego.
 Każdego 22 dnia miesiąca,po Mszy świętej jest procesja wraz z Litanią i modlitwą do św. Marii Magdaleny z kościoła do  figury świętej Patronki na zewnątrz Kościoła.
 
 
Kaplica w Dębnie:
 
 
Msze św. w Niedziele i Uroczystości o godz. 8.30
Nie ma mszy św. w dni powszednie.
 
Możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania przed mszą św.
 
Nabożeństwa do NMP w maju i pażdzierniku, mieszkańcy organizują we własnym zakresie każdego dnia.
 
Na nabożeństwa I czwartku, I piątku i I soboty oraz na msze św. Roratnie, parafianie z Dębna są zpraszani do Kościoła Parafialnego.
 
W każdą I niedzielę miesiąca, w miejsce homilii, Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 
 
 
Kaplica w Domaszkowie:
 
 
Msze św. w Niedziele i Uroczystości o godz. 12.30
Nie ma mszy św. w dni powszednie.
 
Możliwość skorzystania z Sakramentu Pojednania przed mszą św.
 
Nabożeństwa do NMP w maju i pażdzierniku, mieszkańcy organizują we własnym zakresie każdego dnia.
 
Na nabożeństwa I piątku, I soboty oraz na msze św. Roratnie, parafianie z Domaszkowa zapraszani są do Kościoła Filialnego w Krzydlinie Wielkiej.
 
W każdą I niedzielę miesiąca, w miejsce homilii, Adoracja Najświętszego Sakramentu.
 
 
ODPUSTY:
 
Krzydlina Mała - Liturgiczne wspomnienie św. Michała Archanioła - 29 września
Krzydlina Wielka - Liturgiczne wspomnienie św. Marii Magdaleny - 22 lipca
Dębno - Liturgiczne wspomnienie św. Antoniego Marii Klareta - 24 pażdziernika
Domaszków - sobota po Uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa

Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony