Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Sakramenty

Eucharystia
Data dodatnia: 2013-09-15
Autor: proboszcz

„ Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana.

Nasz Zbawiciel podczas Ostatniej Wieczerzy, tej nocy, kiedy został wydany, ustanowił eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzyża i tak umiłowanej Oblubienicy – Kościołowi powierzyć pamiątkę swej Męki i Zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jedności, węzeł miłości, ucztę paschalną, w której pożywamy Chrystusa, w której dusza napełnia się łaską i otrzymuje zadatek przyszłej chwały.”

                                                                                              ( Por. KKK nr. 1322 i 132)

 

    Eucharystia jest trzecim i ostatnim sakramentem wtajemniczenia chrześcijańskiego, czyli ową „potrójną bramą”, przez którą wchodzimy do największych tajemnic naszej wiary, będących jej źródłem i zupełnie niczym niezasłużoną bliskością Boga z nami. To On, jako pierwszy wychodzi z inicjatywą w kierunku człowieka, aby go wyposażyć w odpowiednie „środki” do tego by móc Boga gościć w swoim życiu. W sakramencie chrztu, otrzymuję od Boga łaskę wiary, jestem uwolniony z jarzma grzechu pierworodnego i staję się Jego dzieckiem. W sakramencie bierzmowania, Bóg obdarza mnie mocą siedmiorakich darów, bym w sposób odpowiedzialny i świadomy kierował swoim życiem w kierunku prawdziwego szczęścia i pełni. W sakramencie Eucharystii, Bóg umacnia mnie sobą na tej drodze. Karmi mnie swoim Ciałem, aby na tej drodze nie zabrakło mi nigdy sił. Bóg obiera znak chleba. Znak podstawowego i elementarnego elementu wyżywienia człowieka. Tak bardzo Mu na człowieku zależy, że pozwala na to, by człowiek mógł Go spożyć. On tak bardzo zniża się do człowieka, że trudno sobie wyobrazić większą pokorę i miłość Boga do człowieka.

Dzieci, które przygotowują się do tego momentu, kiedy będą mogły przyjąć po raz pierwszy Pana Jezusa do swojego serca, winny otrzymywać najlepsze przygotowanie w „Domowym Kościele” z rąk rodziców, jako pierwszych kapłanów i najlepszych nauczycieli. Najpiękniejszym obrazem i znakiem miłości Boga do człowieka, którą przeżywamy w Eucharystii, jest miłość rodziców między sobą i miłość rodziców do ich dzieci. To najbardziej przemawiający znak i obraz dla dzieci, realizowany w codziennej Eucharystii służby i posługi miłości mamy i taty w stosunku do swoich dzieci. W przygotowaniu do I Komunii św. najważniejszą i nieocenioną rolę odgrywają rodzice i atmosfera domu.

 

W tym roku, w naszej parafii, do I Komunii św. przygotowuje się 11 dzieci. Oprócz katechezy w szkole, którą mają dzieci i dzięki której przygotowują się tego ważnego momentu ich życia, w parafii jest prowadzone przygotowanie dla rodziców. Spotkania odbywają się raz w miesiącu. Na rozpoczęcie każdego spotkania jest katecheza dla rodziców a następnie Eucharystia dla nich i dzieci z udziałem parafian. Przygotowanie rozpoczyna się od października i kończy się Uroczystością I Komunii św.

 

Oto program katechez i przygotowania dla rodziców:

 

- Październik – Katecheza i Msza św. w czasie której ma miejsce poświęcenie Różańców komunijnych dla dzieci,

- Listopad – Katecheza i Msza św. w czasie której dzieci otrzymuję Księgę Pisma Świętego,

- Grudzień – Katecheza i Msza św. podczas mszy św. następuje poświęcenie Medalików

- Luty – Katecheza i Msza św. w czasie mszy św. poświęcenie świec komunijnych

- Marzec – Katecheza i Msza św. dzieci otrzymują książeczki komunijne

- Kwiecień – Katecheza i Msza św. na tej mszy św. następuje poświęcenie liturgicznych strojów komunijnych

- Maj – Uroczystość I Komunii Świętej

 

Otoczmy naszą modlitwą dzieci przygotowujące się do I komunii św. i ich rodziców, aby przychodzący do nich Chrystus znalazł w ich sercach i życiu dobrze przygotowane mieszkanie.

 


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony