Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Parafia

O świętych patronach
Data dodatnia: 2013-09-14
Autor: proboszcz

ŚWIĘTY MICHAŁ ARCHANIOŁ – Jest Patronem kościoła parafialnego w Krzydlinie Małej. Najważniejszy z aniołów. Spośród aniołów zajmuje najważniejsze miejsce przed Bogiem. Jest jednym z trzech archaniołów, których znamy z imienia. W języku hebrajskim jego imię brzmi Mi ka’El i oznacza „Któż jak Bóg”. Imię to zawiera w sobie element EL – Bóg. Imiona aniołów odpowiadają w języku biblijnym ich charakterowi i posłannictwu. Imię Michał jest zapewnieniem o wierności i pokorze oraz bezwarunkowym wyborze służby Bogu. Tradycja chrześcijańska i żydowska mówi, że kiedy Lucyfer zbuntował się przeciwko Bogu i skłonił do tego niektórych aniołów, św. Michał pierwszy wystąpił przeciw niemu z okrzykiem: „Któż jak Bóg!” Uznał tym swoją zależność od Boga jako Stwórcy i Pana, oddał się do Jego całkowitej dyspozycji i w ten sposób, jako pierwszy z aniołów i istot stworzonych, stał się adoratorem i wielbicielem Boga. Stanął na straży porządku ustanowionego przez Stwórcę. Pod swoim sztandarem zgromadził wszystkich wiernych aniołów.

Pismo św. nazywa go archaniołem, to znaczy księciem aniołów, ich wodzem i hetmanem. Został wyznaczony na opiekuna i obrońcę ludu wybranego. Obdarzony szczególnym zaufaniem Boga i kluczami do nieba. Jest aniołem sprawiedliwości i sądu, ale także łaski i zmiłowania. Wstawia się za ludźmi u Boga, czuwa przy umierających, a potem towarzyszy duszom w drodze do nieba. To on jest wykonawcą planów Bożych odnośnie do ludzi i całej ziemi.

 

MODLITWA DO ŚW. MICHAŁA ARCHANIOŁA

Święty Michale Archaniele, wspomagaj nas w walce,

a przeciw niegodziwości i zasadzkom

złego ducha bądź nam obroną.

Oby go Bóg pogromić raczył,

pokornie prosimy, a Ty Wodzu

niebieskich zastępów, szatana

i inne duchy złe, które na zgubę

dusz ludzkich krążą,

mocą Bożą strąć do piekła.

Amen.

 

ŚWIĘTA MARIA MAGDALENA – Patronka kościoła filialnego w Krzydlinie Wielkiej. Maria, którą nawrócił Jezus i która wraz z Maryją, Jego Matką i św. Janem, była świadkiem Jego ostatnich chwil, została nazwana Magdaleną od miasta Magdalii w Galilei. Św. Klemens z Aleksandrii i inni uczeni utożsamiają ją z kobietą, która ze łzami w oczach obmyła stopy Jezusowi. Inni uważają ją za siostrę Marty i Łazarza. W czasie publicznej działalności Chrystusa szła za Nim wraz z innymi pobożnymi niewiastami. Jej najpierw, przed apostołami, Jezus ukazał się po swoim Zmartwychwstaniu.

Święto Marii Magdaleny katolicy wszystkich obrządków obchodzą w tym samym dniu, 22 lipca. Kościół postanowił, że dzień ten jest świętem kobiety, której ukazał się Chrystus, a nie siostry Łazarza lub niewiasty pokutującej. W sztuce europejskiej przedstawia się Marię Magdalenę najczęściej w chwili, gdy ukazuje się Jej Jezus po zmartwychwstaniu. Pochylona, wyciąga ręce w Jego stronę. Chrystus natomiast trzyma w dłoniach grabie lub motykę, bo Maria Magdalena wzięła Go w pierwszej chwili za ogrodnika. W XVI i XVII wieku, zgodnie z legendą prowansalską, ukazuje się ją jako piękną, młodą kobietę, oddającą się medytacji.

 

MODLITWA DO ŚWIĘTEJ MARII MAGDALENY

Święta Mario Magdaleno,

wysłuchaj prośby tych, którym patronujesz,

zanieś je przed oblicze Boga w Trójcy Jedynego

a jeśli są zgodne z wolą Bożą,

wyproś ich spełnienie,

abyśmy trwając w wierności Ojcu Niebieskiemu,

po życiu doczesnym otrzymali

wieniec chwały.

Przez Chrystusa Pana naszego

Amen.

 

NIEPOKALANE SERCE NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY – Niepokalane Serce Maryi patronuje mieszkańcom Domaszkowa. W Objawieniu  Cudownego Medalika Matki Bożej Niepokalanej, jakie otrzymała w 1830 r. Katarzyna Laboure, są umieszczone dwa serca: Jezusa i Maryi. Św. Antoni Maria Klaret Niepokalane Serce uczynił Patronką założonego przez siebie Zgromadzenia (Misjonarze Klaretyni) i Niepokalane Serce umieścił w jego herbie. Maryjny Papież Pius XII w dniu 8 grudnia 1942 r. dokonał uroczystego Aktu Ofiarowania świata Niepokalanemu Sercu Maryi. Owocem tego poświęcenia było ustanowienie wspomnienia Niepokalanego Serca Maryi w sobotę po Uroczystości Najświętszego Serca Jezusa.

 

MODLITWA DO SERCA MARYI

Maryjo, Matko moja, Matko Bożej Miłości!

Nie proszę o nic więcej, jak tylko o to,

co jest Ci najmilsze i najłatwiej możesz tego udzielić;

proszę Cię o Bożą Miłość.

Udziel mi jej, Matko moja.

Odczuwam głód i pragnienie miłości.

Dopomóż mi, nasyć mnie.

Serce Maryi, kuźnio i narzędzie miłości,

Rozpal mnie w miłości Bożej i bliźniego!

Amen.

 

ŚWIĘTY ANTONI MARIA KLARET – Patron mieszkańców i kaplicy w Dębnie.

„Wasze dziedzictwo zrodziło się z inspiracji świętego Antoniego Marii Klareta, który po latach wędrówek i głoszenia misji w Katalonii, został mianowany Arcybiskupem Santiago na Kubie, której to służbie dla zbawienia dusz oddał się całkowicie. Po powrocie do Hiszpanii musiał stawić czoła wielu cierpieniom dla dobra Kościoła, aż do śmierci na wygnaniu w Fontfroide we Francji w roku 1870. Jego życie naznaczone było zawsze Pawłowym zawołaniem: Miłość Chrystusa przynagla nas (2 Kor 5,14)”.

                                                                                                              ( Bł. Jan Paweł II )

 

MODLITWA ZA WSTAWIENNICTWEM ŚW. A.M. KLARETA

Święty Antoni Mario Klarecie! Nasz Ojcze.

Twoimi słowami i Twoim orędownictwem wsparci,

pragniemy prosić Boga, aby rozpalił w nas na nowo

ogień swojej miłości.

Boże nasz, napełnij nas miłością,

abyśmy Cię kochali za wszystkich, którzy Cię obrażają!

Amen.


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony