Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
e-Czytelnia

Chwile ciszy z Duchem Świętym cz. 11
Data dodatnia: 2014-02-08
Autor: proboszcz

Chrystus mówi: " To jest Moje Ciało". On nam je dał, aby nas karmić. Chrystus mówi: " To jest Moja Krew". On nam Ją dał, aby nas napoić. Duch Święty przychodzi do nas w każdej Mszy św. i otwiera nasze oczy na Obecność Jezusa w nas i wokół nas. Eucharystia jako doskonały akt dziękczynienia jest dziełem Ducha Świętego - On dziękuje Ojcu przez Jezusa Chrystusa w nas i za nas. Mówimy wtedy: " Panie pozostań z nami !".

Duchu Święty, otwieraj nieustannie moje oczy i serce na Dar Eucharystii i ucz mnie za ten Dar nieskończonej Miłości Boga dziękować.... życiem !!!


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony