Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Parafia

Informacje o parafii
Data dodatnia: 2013-09-14
Autor: proboszcz

Parafia pod wezwaniem św. Michała Archanioła jest parafią Archidiecezji Wrocławskiej. Znajduje się w dekanacie Brzeg Dolny. Prowadzona jest przez Misjonarzy Klaretynów – Synów Niepokalanego Serca Maryi od 1980 r. Jest to parafia wiejska zamieszkiwana przez 1213 mieszkańców w czterech wioskach, w których znajdują się kościoły i kaplice, do których docierają kapłani. Obok kościoła parafialnego w Krzydlinie Małej pod wezwaniem św. Michała Archanioła, jest stary, neogotycki kościół filialny pod wezwaniem św. Marii Magdaleny w Krzydlinie Wielkiej oddalony ok. 4 km od kościoła parafialnego oraz dwie kaplice: w Dębnie (10 km) pod wezwaniem Założyciela Misjonarzy Klaretynów - św. Antoniego Marii Klareta i w Domaszkowie (7km) pod wezwaniem Głównej Patronki Zgromadzenia Niepokalanego Serca Maryi. Kościół parafialny oraz kościół filialny są własnością Archidiecezji, natomiast kaplice w Dębnie i w Domaszkowie są własnością Gminy Wołów, która dzięki swej życzliwości, nieodpłatnie udostępnia pomieszczeń, dawnych świetlic. W Domaszkowie, w razie konieczności zebrań miejscowej społeczności, kaplica służy również temu celowi. W Dębnie, w innym pomieszczeniu powstała świetlica wiejska. Parafię zamieszkują 344 rodziny.

Od 1861 r w Krzydlinie Małej obecne są Siostry Szkolne de Notre Dame, które na początku swej obecności prowadziły przedszkole oraz szkołę przyparafialną, a potem zapoczątkowały służbę porzuconym i niechcianym przez rodziców dzieciom prowadząc Dom Dziecka. Obecnie jest to Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza o nazwie „WIOSNA” dla ok. 40 dzieci. Siostry zaangażowane są również w pracę na rzecz parafii i kościoła parafialnego.

Na terenie parafii, w Krzydlinie Wielkiej istnieje Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka. W 2012 r. miało miejsce uroczyste poświęcenie Sztandaru Szkoły i nadanie imienia.

W parafii istnieją dwie prężnie działające jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Krzydlinie Małej i Krzydlinie Wielkiej. Współpraca między parafią a członkami Ochotniczej Straży Pożarnej układa się bardzo dobrze. Strażacy służą swą pomocą przy różnego rodzaju prac przy kościele, pełnią służbę przy Grobie Pańskim w Świętym Triduum Paschalnym, budują Ołtarz na Uroczystość Bożego Ciała, a przede wszystkim strzegą bezpieczeństwa parafian.  


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony