Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

3Niedziela Wielkiego Postu.Intencje Mszy świętych 03.03.-10.03.2024.
Data dodatnia: 2024-03-03
Autor: proboszcz

            3 Niedziela Wielkiego Postu.

Intencje Mszy świętych 03.03.- 10.03. 2024.


3 Niedziela Wielkiego Postu 03.03.

Krzydlina Mała.

7:00. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej i świętego

         Patrona, potrzebne łask i w życiu zakonnym dla Brata

         Kazimierza Gibas CMF w dniu jego imienin.

10:45 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Gorzkie Żale.

11:15.Za + Helenę Antczak o wieczne zbawienie.Msza świeta

          ofiarowana od Żywej Róży.

Krzydlina Wielka.

9:30 Gorzkie Żale.

10:00 Za ++ Władysława, Franciszkę i Krystynę Lechocińskich

           i ++rodziców o wieczne zbawienie.

Dębno. 

8:30 Za + Szczepana Rydz o wieczne zbawienie.Msza świeta

        ofiarowana od uczestników pogrzebu.


Poniedziałek 04.03.Święto św. Kazimierza ,królewicza.

Krzydlina Mała.

17:00 W intencji ofiarodawców.

Wtorek 05.03.

Krzydlina Mała.

17:00 W intencji ofiarodawców.

Krzydlina Wielka

18:00 Za ++ Jana i Michalinę i ++ z rodziny Szymala o wieczne zbawienie.

Środa  06.03.

Krzydlina Mała

17:00 W intencji ofiarodawców.

Czwartek 07.03.

Krzydlina Mała.

17:00 W intencji ofiarodawców.

Piątek 08.03.

Krzydlina Mała.

16:30 Droga Krzyżowa.

17:00 O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej da wszystkich Pań

           z naszej Parafii z okazji Święta Dnia Kobiet.

           Msza święta ofiarowana od wszystkich męzczyzn z parafii.

Krzydlina Wielka.

18:00 Droga Krzyżowa.

18:30 Za ++ rodziców Stefanię, Juliana Kiełbasa i brata Stanisława

          o wieczne zbawienia.

Sobota 09.03.

Krzydlina Mała.

17:00 W intencji ofiarodawców.

  Krzydlina Wielka.

18:00 1. O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

              dla Pani Teresy Cygan w Dniu75 -tych urodzin

              o potrzebne łaski i całej rodziny.

          2. Za ++ Genowefę, Juliana, Grzegorza i Sławomira o wieczne zbawienie.

 

4 Niedziela Wielkiego Postu 10.03.

Krzydlina Mała.

7:00.  Za parafian.

10:45 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i Gorzkie Żale.

11:15.Za + Jacka Kowalke w 5-tą rocznicę śmirci i ++ z całej rodziny

          o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka.

9:30 Gorzkie Żale.

10:00 Za + Tadeusza oraz ++ z rodziny Snopkiewicz i Kruszewskich

          o wieczne zbawienie.

Dębno. 

8:30 Za + Szczepana Rydz o wieczne zbawienie.Msza świeta

         ofiarowana od uczestników pogrzebu.


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony