Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Intencje MszyŚwiętych 28.05.-04.06.2023.
Data dodatnia: 2023-05-27
Autor: proboszcz

 Intencje Mszy świętych 28.05.- 04.06. 2023.

Niedziela. 28.05. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

Krzydlina Mała.

7:00. Za + Romana Pilarskiego o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska

10:00. O Boże błogosławieństwo, dary Ducha świętego dla dzieci Pierwszkomunijnch,

           rodziców, nauczycieli i wychowawców.

12:30 O Boże błogosławieństwo, dary Ducha świętego dla dzieci które, rok temu były

         u Pierwszej Komunii świętej ,rodziców, nauczycieli i wychowawców.

16:00 Wystwienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo majowe.

Krzydlina Wielka.

9:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo majowe.

10:00 Za + Stanisława Bobrowskiego o wieczne zbawienie.

Kaplice.

Dębno.

8:30. Za + Księdza Profesora Józefa Swastka o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Domaszków.

8:30 Za + Marię i Stanisława Opach o wieczne zbawienie.

Poniedziałek. 29.05.

Krzydlina Mała.

17:30 Nabożeństwo Majowe.

18:00 Za + Romana Pilarskiego o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00 Za + Księdza Profesora Józefa Swastka o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

19:30 Nabozeństwo Majowe.

Wtorek.30.05.

Krzydlina Mała.

17:30 Nabożeństwo majowe.

18:00. Za + Romana Pilarskiego o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00. Za + Księdza Profesora Józefa Swastka o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska

19:30 Nabozeństwo majowe

Środa. 31.05. Świeto. Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny.

Krzydlina Mała.

17:30 Nabożeństwo majowe.

18:00. Za + Romana Pilarskiego o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00. Za ++ rodziców Annę i Mikołaja i ++ rodzeństwo o wieczne zbawienie.

19:30 Nabożeństwo majowe.

Czwartek 01.06. Święto. Jezusa Chrystusa, Najwyższego i Wiecznego Kapłana.

Krzydlina Mała.

17:30 Nabożeństwo czerwcowe.

18:00. Za + Weronikę Hajduk. Msza święta gregoriańska

Krzydlina Wielka.

19:00. O Boże błogosławieństwo,zdrowie potrzebne łaski dla dzieci z naszej parafii.

19:30 Nabożeństwo czerwcowe.

Piątek 02.06. Pierwszy piątek miesiąca.

Krzydlina Mała.

17:30 Nabożeństwo czerwcowe.

17:00. 1.O Boże błogosławieństwo, Dary Ducha świętego dla młodzieży

             z naszej parafii w dniu przyjęcia

            Sakaramentu Bierzmowania z rąk Księdza Biskupa Macieja Małygi.

           2. Za + Weronikę Hajduk. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

8:30 O rozkwit parafialnych Róż Żywego Różańca Świętego w naszej parafii.

          Intencja Żywej Róży.

Nabozeństwo czerwcowe.

Sobota 03.06. Wspomnienie Świętych Męczenników Karola Lwangi i Towarzyszy.

Krzydlina Mała.

8:30 Za + Weronikę Hajduk o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

11:00 Nabożeństwo w kościele w Krzydlinie Małej i rozpoczęcie pielgrzymki do grobu i obeliska

          śmierci Błogosławionej Siostry Marii Acutiny pod przwodnictwem

          O.Biskupa Jacka Kicińskiego CMF.

Krzydlina Wielka.

16:30 1.Nabożeństwo i Msza święta w intencji pielgrzymów pod przwodnictwem

              O.Biskupa Jacka Kicińskiego CMF.

            2.Za + Szczepana Korzeniowskiego i za + Jana Korzenowskiego i ++ rodziców

              o wieczne zbawienie.

            3. Za ++ Józefa i Katrzynę Bakuszka o wieczne zbaiwnie.

Niedziela. 04.06. Uroczystość Najświętszej Trójcy.

Krzydlina Mała.

7:00. Za + Weronikę Hajduk o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska

12:00 Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski w 80 -tą rocznicę

          powstania i działalności Domu Dziecka w Krzydlinie Małej, o Boże

          błogosławieństwo dla Sióstr ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych

          de Notre Dame, dzieci, pracowników a dla ++ o życie wieczne.

          Msza święta sprawowana pod przewodnictwem

          O.Biskupa Jacka Kicińskiego CMF.

Krzydlina Wielka.

9:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo majowe.

10:00 1. Za ++ Wiesławę i Wiesława i Bogusława Aleksandrowicz o wieczne zbawienie.

          2. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej w 92-gą rocznicę urodzin dla

              Pani Janiny Wojtyło i jej rodziny.

Kaplice.

Dębno.

8:30. Za + Jerzego, Halinę, Ludwika, Irenę, Michalinęi Franciszka Żwakuła o wieczne zbawienie.

Domaszków.

8:30 Za + brata Zdzisława i ++ rodziców o wieczne zbawienie.


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony