Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego.Intencje Mszy świętych 16.05.-23.05.2021.
Data dodatnia: 2021-05-14
Autor: proboszcz

         Intencje Mszy świętych  16.05. – 23.05.2021.

Niedziela.Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego 

Krzydlina Mała.

 7:00  Za + Jana Nawara o wieczne zbawienie.  Msza święta ofiarowana od uczestników pogrzebu.

11:15  O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej i Anioła Stróża dla Laury z okazji

            4-tej rocznicy urodzin jej rodziców, chrzestnych i dziadków.

15:30   Nabożeństwo majowe.

16:00   Za ++ Zofię i Władysława o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

 Krzydlina Wielka.

10:00   Za + Zofię Płuciennik o wieczne zbawienie.

14:30  Nabożeństwo majowe.

15:00  Za ++ Julię i Stefana Cybulskich o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Kaplice.

Dębno

8:30  O zdrowie, Boże błogosławieństwo , opiekę Matki Bożej dla Macieja w 18-tą rocznicę urodzin

        w tym nowym okresie pełnoletniości dla jego rodziców, chrzestnych, dziadków i całej rodziny.

 Domaszków

13:00  Za parafian.

Poniedziałek 17.05.

 Krzydlina Mała.

17:30    Nabożeństwo majowe.

18:00    Za ++ Zofię i Władysława o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00  Za ++ Julię i Stefana Cybulskich o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

19:30 Nabożeństwo majowe.

Wtorek 18.05.

Krzydlina Mała

17:30  Nabożeństwo Majowe.

18:00 1. Za ++ Zofię i Władysława o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

          2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Zosi  z okazji 12-tej rocznicy

              urodzin, jej rodziców, chrzestnych i całej rodziny.

Krzydlina Wielka.

19:00 Za ++ Julię i Stefana Cybulskich o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

19:30 Nabożeństwo Majowe.

Środa 19.05.

Krzydlina Mała.

17:30  Nabożeństwo Majowe.

18:00  1.Za ++ Zofię i Władysława o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

           2. Za + Kamila Wałęskiego w 30-ty dzień po śmierci o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka

19:00 1. Za ++ Julię i Stefana Cybulskich o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

          2. Za ++ Zabelik Helena, Nikifor, Andrzej ++ rodziców Gawłów Józefę, Ryszarda i ++

              z rodziny Gawłów o wieczne zbawienie.

19:30  Nabożeństwo Majowe.

Czwartek 20.05.

Krzydlina Mała.

17:30  Nabożeństwo Majowe.

18:00 1.Za ++ Zofię i Władysława o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

         2. Za + Jana Chmurę  w 1-sza rocznice śmierci o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka.

 19:00 1. Za ++ Julię i Stefana Cybulskich o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

          2. Za ++ rodziców Julię Stefana Cybulskich ++ rodziców chrzestnych i + brata

              Jana Cybulskiego o wieczne zbawienie.

19:30 Nabożeństwo Majowe.

Piątek 21.05.

Krzydlina Mała.

17:30  Nabożeństwo Majowe.

18:00   Za ++ Zofię i Władysława o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00 1. Za ++ Julię i Stefana Cybulskich o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

         2.  Za + mamę Marię i + ojca Zdzisława o wieczne zbawienie.

 19:30 Nabożeństwo Majowe.

Sobota 22.05.

Krzydlina Mała.

17:30  Nabożeństwo Majowe

18:00 1. Za ++ Zofię i Władysława o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

          2. Za + Ludwika Czernek w 20 –tą rocznice śmierci o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka.

19:00 1 Za ++ Julię i Stefana Cybulskich o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

         2. Za + Tatianę Stelmaszczuk i ++ rodziców, ++ rodzeństwo o wieczne zbawienie.

           Po Mszy świętej nabożeństwo majowe.

Niedziela. Uroczystość Zesłania Ducha Świętego 23.05.

Krzydlina Mała.

 7:00   Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie,

           Boże błogosławieństwo  w 70-ta rocznice urodzin dla pani Józefy Szczygieł,

           brata Władysława i całej rodziny.

11:15  1.Za ++ Zofię i Władysława o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

           2. Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże

               błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Ojca Jana Opala CMF – proboszcza w

               40-tą rocznicę święceń kapłańskich. Msza święta ofiarowana od parafian.

15:30   Nabożeństwo majowe.

16:00  Za + Jana Nawara o wieczne zbawienie.  Msza święta ofiarowana od uczestników pogrzebu.

 Krzydlina Wielka.

10:00  1.Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże

                błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Ojca Jana Opala CMF – proboszcza w

                40-tą rocznicę święceń kapłańskich. Msza święta ofiarowana od parafian.

            2. O zdrowie, Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej potrzebne łaski dla rodziny  Lipińskich.

 14:30  Nabożeństwo majowe.

15:00  Za ++ Julię i Stefana Cybulskich o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Kaplice.

Dębno

8:30    Dziękczynna z podziękowaniem Panu Bogu za przeżyte 70 lat Sakramentu Małżeństwa,

           zdrowie, Boże błogosławieństwo na dalsze lata życia dla Państwa Szymona I Lubomiry

            Tryszczyła i całej ich rodziny.

 Domaszków

13:00  Za + Helenę Smolak w 13-tą rocznice śmierci i + Czesław w 3-cia rocznicę śmierci.

           o wieczne  zbawienie.


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony