Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

29 Niedziela Zwykła. Intencje Mszy świętych. 21.10. - 28. 10. 2018.
Data dodatnia: 2018-10-22
Autor: proboszcz

29 Niedziela Zwykła. Intencje Mszy świętych                                        

          21.10. – 28.10.2018.

29 Niedziela Zwykła 21.10.

Krzydlina Mała.

7:00     Za parafian.

11:15.1. Z podziękowaniem za otrzymane łaski

               z prośbą o zdrowie i błogosławieństwo

               Boże w rodzinie, opiekę Matki Bożej.

            2. Za + Dariusza Tyczyńskiego o

                wieczne zbawienie.

                Msza święta gregoriańska.

17:00  Różaniec święty.

   Krzydlina Wielka.

10:00  1.  O Boże błogosławieństwo,

                 opiekę Matki Bożej ,zdrowie,

                  potrzebne łaski dla Marii

                  Kumańskiej  w 7 –ma rocznicę

                  urodzin jej rodziców, brata,

                  chrzestnych dziadków i

                  całej rodziny.

            2.  O zdrowie i Boże błogosławieństwo

                 dla Amandy w 1 –szą rocznicę urodzin,

                 rodziców,  chrzestnych i dziadków

                 i całej rodziny.

    Dębno.  

    8:30   1. Za ++ Katarzynę, Michała, Marię,

                  Bazylego Spiak i Annę Nawara

                 o wieczne zbawienie.

               2. Za ++ Łukasza, Joannę, Stefana,

                   Stefanię Tryszczyła, Maria i Antoni

                   Susitko i ++ z całej rodziny.

Domaszków.

  13:00     W intencji ofiarodawców.

Poniedziałek 22.10. Wspomnienie

św. Jana Pawła II, papieża.

Krzydlina Mała.

17:30   Różaniec święty.

18:00   Za + Dariusza Tyczyńskiego

            o wieczne zbawienie.

            Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00  W intencji ofiarodawców

 19:30 Różaniec święty.

Wtorek 23.10. Wspomnienie

św. Józefa Bilczewskiego, biskupa.

 Krzydlina Mała.

17:30   Różaniec święty.

18:00   Za + Dariusza Tyczyńskiego

            o wieczne zbawienie.

             Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00  Za ++ Helenę i Aleksandra

           Bobrowskich i ich ++ rodziców

           o wieczne zbawienie.

19:30  Różaniec święty.

Środa 24.10. Wspomnienie św.

Antoniego Marii Klareta

Arcybiskupa Kuby. 

Założyciela Misjonarzy Klaretynów.

Krzydlina Mała.

17:30   Różaniec święty.

18:00  1. O Boże błogosławieństwo

              potrzebne laski, opiekę Niepokalanego

              Serca Maryi  dla

              Misjonarzy Klaretynów a

             dla ++  o życie wieczne.

        2.  Za + Dariusza Tyczyńskiego

             o wieczne zbawienie.

             Msza święta gregoriańska.

  Krzydlina Wielka.

19:00  W intencji ofiarodawców.

19:30 Różaniec święty.

Czwartek  25.10.

Krzydlina Mała.

17:30   Różaniec święty.

18:00  Za + Dariusza Tyczyńskiego

          o wieczne zbawienie.

          Msza święta gregoriańska.

  Krzydlina Wielka.

19:00 W intencji ofiarodawców.

19:30 Różaniec święty.

Piątek 26.10

Krzydlina Mała.

17:30   Różaniec święty.

18:00  1. Za + Dariusza Tyczyńskiego

               o wieczne zbawienie.

               Msza święta gregoriańska.

          2.  Za ++ Bronisławę, Andrzeja,

              Edwarda, Edmunda Gaszler i

             Ryszarda o wieczne zbawienie.

19:00   O Boże błogosławieństwo,

             opiekę Matki Bożej, potrzebne

             laski, zdrowie dla dzieci.

19:30 Różaniec święty.

Sobota 27.10.

 Krzydlina Mała

17:30  Różaniec święty.

18:00 1. Za Maika w pewnej intencji.

           2. Za + Dariusza Tyczyńskiego

              o wieczne zbawienie.

              Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00  Za ++ Jozefami Henryka 

           i ++ z rodziny Koziarów o

           wieczne zbawienie.

30 Niedziela Zwykła 28.10.

Rocznica poświęcenia

własnego  Kościoła.

Krzydlina Mała.

7:00    Za + Dariusza Tyczyńskiego

            o wieczne zbawienie.

             Msza święta gregoriańska.

11:15. Za ++ Leokadię. Władysława,

            Mirosława i Józefa Węgrzyn

           o wieczne zbawienie.

            2. Za parafian.

10:00  1. O Boże błogosławieństwo ,

                opiekę Matki Bożej ,zdrowie,

                potrzebne łaski dla Filipa

                w 1 –szą rocznice urodzin

                jego rodziców,  chrzestnych

                dziadków i   całej rodziny.

           2.  Za + Olgę Łobacz w 2-gą

              rocznicę śmierci i męża

             Franciszka o wieczne zbawienie.

 Dębno.  

   8:30  Za ++ Zofię i Czesława

            Nowickich o wieczne zbawienie.

Domaszków.

  13:00  Za ++ Janinę i Józefa

            Stanisławiszyn o

            wieczne zbawienie.    


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony