Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Ogłoszenia

Triduum Paschalne 2019
Data dodatnia: 2019-04-19
Autor: proboszcz

                                 TRIDUUM   PASCHALNE .

 

            Liturgia Triduum Paschalnego  sprawowana w kościele parafialnym

                                   w KRZYDLINIE  MAŁEJ.

                                 WIELKI CZWARTEK  18.04. 2019.

 Krzydlina Mała

  17:00 do 17:45 Spowiedź święta.

  17:40  Różanie święty.

  18:00  Msza święta koncelebrowana Wieczerzy Pańskiej    

sprawowana   w intencji  kapłanów pracujących w naszej parafii

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej. 

 Intencja ofiarowana od parafian.

  Kolekta przeznaczona jest jako ofiara za oleje święte.

 Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu           

 i przeniesienie doCiemnicy.

Adoracja przez wszystkich wiernych do godziny 22:00.

     Spowiedź święta od godziny 20:00 do godziny 21:30.

           WIELKI PIĄTEK 19.04.

 Dzień Męki i śmierci Pana Naszego Jezusa Chrystusa. 

W tym dniu nie sprawuje się Mszy świętej. Obowiązuje nas post ścisły.

I. Adoracja Najświętszego Sakramentu  w Wielki Piątek.

Od godziny 7:00 do godziny 8:00 siostry zakonne ze

Zgromadzenia Sióstr

Szkolnych De Notre Dam.

 Godzina 7:30 Wspólny Brewiarz Zakonny.

Od godziny 8:00 do godziny 9:00 Misjonarze Klaretyni.

Od godziny 9:00 do godziny 10:00 członkinie

Żywego Różańca.

Od godziny10:00 do godziny 11:00  mieszkańcy

Dębna i Kąt.

Od godziny 11:00 do godziny 12:00 mieszkańcy

Krzydliny Małej.

Od godziny 12:00 do godziny 13:00 mieszkańcy

Domaszkowa.

Od godziny 13:00 do godziny 14:00 mieszkańcy

Krzydliny Wielkiej i Soplicowa.

Od godziny 14;00 do godziny 15:00 dziec

i i ministranci z całej parafii.

Od godziny 15:00 do godziny 16:00 młodzież

z całej parafii.

Od godziny 16;00 do godziny 17:00 adoracja

indywidualna parafian.

II.Wierni z całej parafii gromadzą się w kościele parafialnym w Krzydlinie Małej.

O godzinie 17:00  DROGA KRZYŻOWA,

która będzie prowadzona przez

Krzydlinę Małą    a zakończy się w kościele.

Po Nabożeństwie sprawowana będzie

 liturgia Męki  i  śmierci Jezusa Chrystusa.

Składać się będzie: z Liturgii Słowa Bożego,

Adoracji Krzyża Świętego i Komunii Świętej,

po której nastąpi wystawienie

 Najświętszego Sakramentu i przeniesiedo

Grobu Pańskiego.

Kolekta przeznaczona jest na Grób Pański w Jerozolimie.

Bardzo prosimy Panów Strażaków Krzydliny Małej

i Krzydliny Wielkiej o czuwanie

przy Grobie Pańskim.

III. Adoracja Najświętszego Sakramentu  w Wielki Piątek  do godziny 22:00.

  WIELKA  SOBOTA 20.04.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

PRZY GROBIE PAŃSKIM

Od godziny 7:00 do godziny 8:00 siostry zakonne

Zgromadzenia Sióstr Szkolnych

De Notre Dam.

 Godzina 7:30 Wspólny Brewiarz Zakonny.

Od godziny 8:00 do godziny 9:00 Misjonarze Klaretyni.

Od godziny 9:00 do godziny 10:00 członkinie

Żywego Różańca.

Od godziny10:00 do godziny 11:00  mieszkańcy

Dębna i Kąt.

Od godziny 11:00 do godziny 12:00 mieszkańcy

Krzydliny Małej.

Od godziny 12:00 do godziny 13:00 mieszkańcy

Domaszkowa.

Od godziny 13:00 do godziny 14:00 mieszkańcy

Krzydliny Wielkiej i Soplicowa.

Od godziny 14;00 do godziny 15:00 dzieci

i ministranci z całej parafii.

Od godziny 15:00 do godziny 16:00 młodzież

z całej parafii.

Od godziny 16:00 adoracja indywidualna

parafian do rozpoczęcia Liturgii.

Poświęcenie pokarmów w kościołach i kaplicach.

Krzydlina Mała o godzinie 9:00.

Dębno o godzinie 10:00.

Domaszków o godzinie 11:00.

Krzydlina Wielka o godzinie 12:00.

Kąty o godzinie 13:00.

Krzydlina Mała o godzinie 15:00.

 

Spowiedź święta od godziny 8:30 – 9:30.

19:00 do godziny 20:00.

Liturgia Wielkiej Soboty.

Godzina 20:00 Wierni  z całej parafii gromadzą

się przed kościołem ze świecami

Na obrzęd poświęcenia ognia i świecy Paschalnej.

W kościele rozpoczyna się Liturgia: Światła, 

Słowa Bożego, Chrzcielna i Liturgia

Eucharystyczna. Po Mszy świętej koncelebrowanej.

Procesja Rezurekcyjna

przez Krzydlinę Małą.

Po procesji odśpiewamy Te Deum.


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony