Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

9NiedzielaZwykła.Intencje Mszyświętych02.06.-09.06.2024.
Data dodatnia: 2024-06-04
Autor: proboszcz

9 Niedziela Zwykła.

Intencje Mszy Świętych 02.06. - 09.06. 2024.


9 Niedziela Zwykła. 02.06.

Krzydlina Mała.

7:00. 1. Za + Weronikę o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

2. Za + Józefę Tarlaga o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

10:45. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo czerwcowe.

11:15. Za + Kazimierę Wyrzykowską o wieczne zbawienie.

          Msza święta ofiarowana od Żywej Róży.

Krzydlina Wielka.

9:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo czerwcowe.

10:00. O zdrowie, Boże błogosławieństwo i wszelkie potrzebne łaski dla

        Julii, Mateusza i Ingi.

Dębno. 

8:30. Za + Lubomirę Tryszczyła o wieczne zbawienie. Msza święta ofiarowana

         od Marii Płaskowicz z rodziną.

Poniedziałek 03.06. Wspomnienie św. Karola Lwangi i Towarzyszy.

Krzydlina Mała.

18:00. Za + Weronikę o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka

19:00. Za + Józefę Tarlaga o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Wtorek 04.06.

Krzydlina Mała.

18:00. W intencji ofiarodawców.

Krzydlina Wielka

19:00. Za + Józefę Tarlaga o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Środa  05.06. Wspomnienie św. Bonifacego biskupa i męczennika.

Krzydlina Mała

18:00. W intencji ofiarodawców.

Krzydlina Wielka .

19:00 Za + Józefę Tarlaga o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Czwartek 06.06.Wspomnienie błogosławionej Marii Karłowskiej.

Krzydlina Mała.

18:00.Za + Józefę Tarlaga o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00 Za + Henryka Szymala i ++ z rodziny o wieczne zbawienie.

Piątek 07.06.

Krzydlina Mała.

18:00. Za + Józefę Tarlaga o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00. 1. O Rozkwit Róż Parafialnych Żywego Różańca świętego.

          2. O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Matki Boże

            dla Pani Sylwi  Adydan w dniu Jej urodzin.

Sobota 08.06. Wspomnienie Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.

Krzydlina Mała.

16:00 Msza święta ślubna.O Boże błogosłaieństwo, zdrowie, potrzebne łaski

          dla Michała Gucwa i Moniki Ożóg.

18:00. O Boże błogosławieństwo, zdrowie i opiekę Niepokalanego Srca Maryi

          dla Misjonarzy Klaretynów.

Krzydlina Wielka.

19:00. Za + Józefę Tarlaga o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

9 Niedziela Zwykła. 09.06.

Krzydlina Mała.

7:00. 1. Za ++ rodziców; Władysławę, Józefa i brata Andrzeja Gackowiec i

            ++ z całej rodziny o wieczne zbawienie.

          2. Za + Józefę Tarlaga o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

10:45. Wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo czerwcowe.

11:00 Modlitwa i błogosławieństwo pielgrzymów do grobu i obeliska

Błogosławionej Siostry Acutiny.

11:15. Z podziękowaniem Bogu za 65 lat życia zakonnego o zdrowie i

          Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Siostry Reginy

          ze Zgromadzenia Sióstr Szkolnych de Notre Dame.

Krzydlina Wielka.

9:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo czerwcowe.

10:00. Za ++ rodziców Cecylię i Jana i za ++ teściów Janinę i Zbigniewa o wieczne zbawienie.

16:30 Adoracja Najświętszego Sakramentu.

17:00 Msza święta pod przewodnictwem Ojca Biskupa Jacka Kicińskiego CMF na zakończenie

         pieszej pielgrzymki od grobu do obeliska Błogosławionej Siostry Marii Acutiny.

          W intencji uzdrowienia ze skutków przemocy.

Dębno. 

8:30. Za ++ Władysław, Katrzyna, Konstanty, Mirosław Wolański o wieczne zbawienie.

 

 


 


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony