Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

6Niedziela Zwykła.Intencje Mszy świętych 12..02.-18.02.2024.
Data dodatnia: 2024-02-12
Autor: proboszcz

6 Niedziela Zwykła.

Intencje Mszy świętych 11.02. -18.02. 2024.


6 Niedziela Zwykła 11.02.

Krzydlina Mała.

7:00.  Za ++ Her Gertruda i Marszałek Krystynę o wieczne zbawienie.

10:45 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adotacja w ciszy.

11:15. Za ++ z rodziny Porządnych, Machała, Stachowicz,

           + Dariusza Kochmańskiego i Czesława Gomułka o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka.

9:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

10:00 Za + chrzestną Renatę Romanowską o wieczne zbawienie.

Dębno. 

8:30 Za + Spiak Piotra w 1-szą rocznicę śmierci i w 3-cia rocznicę śmierci

        Teresy Spiak o wieczne zbawienie.

Poniedziałek 12.02.

Krzydlina Mała.

17:00 Za ++ rodziców; Sabinę i Tadeusza i ++ z rodziny o wieczne zbawienie.

 Krzydlina  Mała. 13.02.  Matki Bożej Fatimskiej.

16:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

16:30 Różaniec święty.

17:00 W intencji chorych o łaskę zdrowia wraz z błogosławieństwem relikwiami

     św. Antoniego Marii Klareta

Krzydlina Wielka

17:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

18:00 W intencji ofiarodawców.

Środa Popielcowa 14.02. Rekolekcje św. Wielkiego Postu.

Krzydlina Wielka.

9:45 Msza święta dla dzieci ze Szkoły Podstawowej z Krzydliny Wielkiej

        o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla dzieci i nauczycieli.

         Posypanie głow piopiłem

18:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

18:30 Za + Mirosławę w 2-gą rocznicę śmierci i + Romana Cygan

         o wieczne zbawienie. Posypanie głów popiołem.

Kaplica Dębno

15:30 Za + Piotra Spiak w 1-szą rocznicę śmierci i + Teresę Spiak w 3-cią

          rocznicę śmierci o wieczne zbawienie.Posypanie głow popiołem.

Krzydlina Mała.

16:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

17:00 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla Ojca

          rekolekcjonisty i dla całej parafii. Posypanie głów popiołem.

Czwartek po Popielcu 15.02. Rekolekcje święte.

Krzydlina Wielka.

9:45 Droga Krzyżowa wraz z nuką dla dzieci ze Szkoły Podstawowej

        z Krzydliny Wielkiej.

18:00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

18:30 Msza święta w intencji ofiarodawców z nauką i udzieleniem

          Skaramentu Namaszczenia Chorym.

Kaplica w Dębnie.

15:30 Msza święta wraz z nauką i udzieleniem Sakaramentu

          Namaszczenia Chorym.

Krzydlina Mała.

16:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja.

17:00 Za + Marię Marcinkowską o wieczne zbawienie.

          Nauka i udzieleniem Sakramentu Namaszczenia

Chorym.

Piątek po Popielcu 16.02. Rekolekcje święte. Dzień Spowiedzi świętej.

Kaplica Dębno

15:30 Spowiedż święta.Msza święta z nauką ogólną. Zakończene rekolelcji

           świętyc z błogosławieństwem apostolskim i udzieleniem odpustu zupełnego.

           Droga Krzyżowa.

Krzydlina Mała. 16:00 – 17:00 Spowiedż święta.

17:00 Msza święta w intencji parafian z nauką ogólną.Zakończenie rekolekcji

           świętych wrazz błogosławieństwem apostolskim i udzieleniem

           odpustu zupełnego.Droga Krzyżowa.

Krzydlina Wielka. 17:30 – 18:30 Spowiedż święta.

18:30 Msza święta w intencji parafian z nauką ogólną.Zakończenie rekolekcji

          świętych wraz z błogosławieństwem apostolskim i udzieleniem

          odpustu zupełnego.Droga Krzyżowa.

Sobota po Popielcu 17.02.

Krzydlina Mała.

17:00 W intencji ofiarodawców.

  Krzydlina Wielka.

18:00 Za + Jana w 16-tą rocznicę śmierci o wieczne zbawienie.

1Niedziela Wielkiego Postu 18.02.

Krzydlina Mała.

7:00.  Za parafian.

10:45 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adotacja w ciszy.

11:15. 1.Za + Lucynę, Michała i Janusza Radzik i + z rodziny o wieczne zbawienie.

           2. Za + Bogumiłę Jarocką w 6-tą rocznicę śmierci o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka.

9:30 Wystawienie Najświętszeg Sakramentu I Gorzkie Żale.

10:00 Za ++ Danielę i Wacława Ziółkowskich i + Małgorzatę Sawicką o wieczne zbawienie.

Kaplica Dębno. 

8:30 Za ++ Helenę, Ludwika, Jerzego, Franciszka, Michalinę Żwakuła o wieczne zbawienie.


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony