Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

4Niedziela Adwentu.Intencje Mszy świetych24.12.-31.12.2023.
Data dodatnia: 2023-12-23
Autor: proboszcz

4 Niedziela Adwentu

Intencje Mszy świętych 24.12. - 31.12. 2023.

 

4.Niedziela Adwentu. 24.12.Wigilia Narodzenia Pańskiego.

Krzydlina Mała.

7:00.  Za ++ rodziców Helenę i Edwarda Stachowicz i ++ rodziców Marię i Zdzisława Baksalary,

++ z całej rodziny o wieczne zbawienie.

11:15. W intencji chorych o łaskę zdrowia i ich rodzin.

24:00 Msza święta Pasterka za parafian.

Krzydlina Wielka.

9:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy.

10:00 1.Za + Renatę Romanowską o wieczne zbawienie.Msza św. gregoriańska.

2.Za + Szczepana Korzeniowskiego i syna Jana Korzeniowskiego o wieczne zbawienie.

24:00 Msza święta Pasterka za parafian.

Dębno. 

8:30 W intencji ofiarodawców.

Poniedziałek 25.12. Uroczystość Bożego Narodzenia.

Krzydlina Mała.

7:00 Nie ma Mszy świętej.

11:15 Za + Ojca Jana Rutkowskiego jego rodziców, braci i ++ z rodziny o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka.

9:30 Wystawienie Najświętszego Sakaramentu i adoracja w ciszy.

10:00 Za + Renatę Romanowską o wieczne zbawienie.Msza św. gregoriańska.

Kaplica Dębno.

8:30 Za + Weronikę Hajduk o wieczne zbawienie.

Wtorek 26.12. Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia. św. Szczepana- męczennika.

Krzydlina Mała.

7:00  O potrzebne łaski Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Genowefy, Teresy, Józefa, Stanisława,

Józefy i Marii.

11:15 O Boże błogosławieństwo, zdowie, potrzebne łaski w dniu przyjęcia sakramentu Chrztu

Świętgo dla Nikodema Kawales, jego rodziców, chrzestnych, dziadków i całej rodziny.

Krzydlina Wielka.

9:30 Wystawienie Najświętszego Sakaramentu i adoracja w ciszy.

10:00 1.Za + Renatę Romanowską o wieczne zbawienie.Msza św. gregoriańska.

2. Za + Jana Cygan ++ rodziców, braci oraz ++ z całej rodziny o wieczne zbawienie.

Kaplica w Dębnie

8:30 O Boże błogosławieństwo, zdrowie dla Ewy w 10-tą rocznicę urodzin, rodzców, chrzesych,

dziadków i całej rodziny.

Środa  27.12. Święto św. Jana apostoła i ewangelisty.

Krzydlina Mała

17:00 W intencji ofiarodawców.

Krzydlina Wielka.

18:00 Za + Renatę Romanowską o wieczne zbawienie.Msza św. gregoriańska.

Czwartek 28.12.Święto św. Młodzianków, męczenników.

Krzydlina Mała.

8:00 W intencji dzieci o Boże błogosławieństwo potrzebne łaski i dla rodziców.

Krzydlina Wielka.

9:00 1.Za + Renatę Romanowską o wieczne zbawienie.Msza św. gregoriańska.

2.Za + syna Henryka Koziara o wieczne zbawienie.

Piątek 29.12.

Krzydlina Mała.

17:00 Za + Ryszarda Stachowicz w 9-tą rocznicę śmierci oraz ++ z rodziny o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka.

9:00 Za + Renatę Romanowską o wieczne zbawienie.Msza św. gregoriańska.

Sobota 30.12.

Krzydlina Mała.

17:00 W intencji ofiarodawców.

   Krzydlina Wielka.

18:00 Za + Renatę Romanowską o wieczne zbawienie.Msza św. gregoriańska.

Niedziela 31.12.Święto św. Rodziny Jezusa, Marii i Józefa.

Krzydlina Mała.

7:00.  Za ++ parafian o wieczne zbawienie.

11:15. Za + Wiesławę w 10-tą rocznicę śmierci i Stanisława Gacek i ++ z całej rodziny o wieczne

zbawienie.

Krzydlina Wielka.

9:30 Wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja w ciszy.

10:00 1. O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski dla mieszkańców Domaszkowa i Soplicowo

z podziękowaniem za kolędę.

2. Za parafian.

Dębno. 

8:30 O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski dla mieszkańców Dębna z podziękowaniem za kolędę.


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony