Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

5 Niedziela Zwykła. Intencje Mszy świętych 05.02.-12.02. 2023.
Data dodatnia: 2023-02-09
Autor: proboszcz

Intencje Mszy świętych 05.02. - 12.02. 2023.


V Niedziela Zwykła. 05.02.

Krzydlina Mała.

7:00. Za + Marię Marcinkowską o wieczne zbawienie. Msza święta

         od rodziny Tonderów z z Rzeszowa.

11:15. Za + Krystynę Grygiel o wieczne zbawienie. Msza święta

           ofiarowana od Żywej Róży.

Krzydlina Wielka.

9:30 Wystawienie Najśwętszego Sakramentu.

10:00.  1. Za + Renatę Romanowską o wieczne zbawienie.

               Msza święta od uczestników pogrzebu.

           2. Za + syna o wieczne zbawienie i o Boże błogoslawieństwo

              w rozwiązaniu trudnej sprawy.

Kaplice.

Dębno.

8:30. Za + Weronikę Hajduk o wieczne zbawienie. Msza św. od Kingi Gamoń.

Domaszków.

13:00. Za + Kazimierza Brenzak o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańka.

Poniedziałek 06.02. Wspomnienie św.męczenników Pawła Miki i Towarzyszy.

Krzydlina Mała.

17:00.1.Za + Kazimierza Krenzak o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

          2.Za +Marię Marcinkowską o wieczne zbawienie. Msza świeta

             ofiarowana od   rodziny Nagońskich i Kieraś z Rzeszowa.

Wtorek 07.02.

Krzydlina Wielka

16:00.Za + Renatę Romanowską o wieczne zbawienie. Msza śwęta od

           uczestników pogrzebu.

Krzydlina Mała.

17:00. Za +Kazimierza Brenzak o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Środa  08.02.

Krzydlina Mała.

17:00. 1.Za + Kazimierza Brenzak o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

            2.Za + Marię Marcinkowską o wieczne zbawienie. Msza święta ofiarowana

            od siostrzeńca Andrzeja z Rzeszowa.

Czwartek 09.02.

Krzydlina Mała.

17:00. 1.Za + Marię Marcinkowską o wieczne zbawienie. Msza święta ofiarowana

             od sąsiadki Józefy Szczygieł.

          2.Za + Kazimierza Brenzak o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Piątek 10.02. Wspomnienie św. Scholastyki, dziewicy.

Krzydlina Wielka

16:00. 1.  Za + Mirosławę Cygan w 1-szą rocznicę śmierci o wieczne zbawienie.

           2. Za + Kazimierza Brenzak o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

  1. Krzydlina Mała.

17:00.  . Za + Daniela Thiemel i ++z rodziny Grabowy,Thiemel i Gral o wieczne zbawienie.

Sobota 11.02. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes.

Krzydlina Mała.

10:00 1.O zdowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla chorych z naszej parafii,

         2.Za + Kazimierza Brenzak o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańka.

Krzydlina Wielka.

16:00. 1.Za ++ Helenę i Eugeniusza Pielichów oraz ich ++ dzieci o wieczne zbawienie.

            2. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski, zdrowie

               dla Pani Anny Stelmaszczuk w 40-tą rocznicę urodzin i dla całej rodziny.

VI Niedziela Zwykła. 12.02.

Krzydlina Mała.

7:00. Za + Marię Marcinkowską o wieczne zbawienie. Msza święta ofiarowana

        od Janusza i Ewy Zaroda.

11:15.1. Za + Krystynę Grygiel w 30 -ty dzień po śmierci o wieczne zbawienie.

           2. Za + Anne Pilarską w 7-mą rocznicę śmierci i ++ z rodziny o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka.

9:30 Wystawienie Najśwętszego Sakramentu.

10:00 O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Pan

          i Heleny Sala w 89 -tą rocznicę urodzin z podziękowaniem za

           otrzymane łaski dla niej i jej rodziny.

Kaplice.

Dębno.

8:30. Za + Weronikę Hajduk o wieczne zbawienie. Msza św. od Kingi Gamoń.

Domaszków.

13:00. Za + Kazimierza Brenzak o wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańka.


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony