Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

30Niedziela Zwykła.Intencje Mszy świętych 23.10- 30.10.2022.
Data dodatnia: 2022-10-23
Autor: proboszcz

Intencje Mszy świętych od 23.10.- 30.10. 2022.

30 Niedziela Zwykła. 23.10.Wieczysta Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii.

Krzydlina Mała.

7:00  Za ++ Władysława + Zofię, Kazimierza, + Annę, + Stefana,

          + Janinę, Marię, i za dusze  w czyśććucierpiące o wieczne zbawienie.

11:15 Za ++ rodziców Władysławę i Józefa i + brata Andrzeja o wieczne zbawienie.

17:00 Nabożeństwo Różańca świętego

Krzydlina Wielka.

Msza święta w Szkole Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej.

9:30 Różaniiec święty.

10:00 1. O Boze błogosławieństwo, zdrowie potrzebne łaski dla nauczycieli ,

               wychowawców pracowników Szkoły Podstawowej w Krzydlinie Wielkiej

              a dla ++ nauczycieli o wieczne zbawienie.

2. Za + syna Stanisława Bobrowskiego i ++ z rodziny o wieczne zbawienie.

Kaplice.

Dębno 

8:30 Za parafian.

 Domaszków. 

8:30 Za ++ Jannię, Józefa, Krystynę Stanisławiszyn o wieczne zbawienie.

 Poniedziałek 24 .10.Wspomnienie św. Antoniego Marii Klareta, Arcybiskupa Kuby.

Załóżyciela Zgromadzenia Misjonarzy Klaretynów.

Krzydlina Wielka.

15:30 W intencji Ofiarodawców. 16:00 Różaniec święty.

Krzydlina Mała.

17:00 Różaniec święty.

17:30 O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski dla

            Misjonarzy Klaretynów  a  dla ++ o wieczne zbawienie.

Wtorek 25.10.

Krzydlina Wielka.

15:30 W intencji Ofiarodawców. 16:00 Różaniec święty.

Krzydlina Mała.

17:00 Różaniec święty.

17:30 Za + Romana Pilarskiego. Msza ofiarowana od rodziny Stefanii Kapkowskiej

          z rodziną i syna  Wojciecha z rodziną.

Środa  26.10.

Krzydlina Wielka.

15:30 W intencji Ofiarodawców. 16:00 Różaniec święty.

 Krzydlina Mała.

17:00 Różaniec święty.

17:30 Za + Romana Pilarskiego. Msza ofiarowana od uczestników pogrzebu.

 Czwartek 27.10.

Krzydlina Wielka.

15:30 W intencji Ofiarodawców. 16:00 Różaniec święty.

  Krzydlina Mała.

17:00 Różaniec święty.

17:30 Za + Romana Pilarskiego. Msza ofiarowana od uczestników pogrzebu.

Piątek 28.10.Śwęto. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza.

Krzydlina Wielka.

15:30 W intencji Ofiarodawców. 16:00 Różaniec święty.

Krzydlina Mała.

17:00 Różaniec święty.

17:30 Za + Romana Pilarskiego o wieczne zbawienie

           .Msza święta od uczestniów pogrzebu.

 Sobota 29.10.

Krzydlina Wielka.

15:30 W intencji Ofiarodawców. 16:00 Różaniec święty.

Krzydlina Mała.

17:00 Różaniec święty.

17:30 Za + Romana Pilarskiego o wieczne zbawienie.

          Msza święta od uczestników pogrzebu.

 31 Niedziela Zwykła. 30.10.

Krzydlina Mała.

7:00  Za + Stanisławę w 19 -tą rocznicę śmierci jejmęża Edwarda i ++ synów Kryspina ,

          Andrzeja  ++ z rodziny o wieczne zbawienie.

11:15 Za + Romana Pilarskiego o wieczne zbawienie.

           Msza święta od uczestników pogrzebu.

 Krzydlina Wielka.

9:30 Różaniec święty.

10:00 Za ++ rodziców; Stefanie i Juliana Kiełbasa o wieczne zbawienie. Msza święta ofiarowana od syna

Zdzisława z rodziną.

Kaplice.

Dębno 

12:30 Msza święta Odpustowa ku czci św. Antoniego Marii Klareta patrona

          kaplicy o Boże błogosławieństwo, zdrowie dla mieszkańców Dębna a dla

          ++ o wieczne zbawienie.

 Domaszków. 

8:30 Za + parafian.

 

 

 

 


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony