Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

22Niedziela Zwykła.Intencje Mszy świętych28.08.-04.09.2022.
Data dodatnia: 2022-08-28
Autor: proboszcz

22.Niedziela Zwykła. Intencje Mszy świętych.

                          28.08.-04.09.2022.

22 Niedziela Zwykła. 28.08.

Krzydlina Mała.

7:00   Za ++ rodzziców Władysławe i Józefa Gackowiec i + brata Andrzeja o wieczne zbawienie.

11:15 Msza święta dziękczynna w intencji Anny i Józefa Wasilewskich w 30 -tą rocznicę ślubu

z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boze błogosławieństwo ,

opiekę Matki Bożej dl nich ich dzieci i całej rodziny.

Krzydlina Wielka.

9:30 Adoracja. Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

10:00 1.Msza święta dożynkowa z podziekowaniem Bogu za tegoroczne żniwa i Boże

błogosławieństwo dla rolników ich rodzin a dla ++ o życie wieczne.

2.Za +Bogdana Stelmaszczuk o wieczne zbawienie. Msza święta ofiarowana od

uczestników pogrzebu.

Kaplice.

Dębno 

8:30  Msza święta dożynkowa z podziekowaniem Bogu za tegoroczne żniwa i Boże

błogosławieństwo dla rolników ich rodzin a dla ++ o życie wieczne.

 Domaszków. 

13:00 Za ++ rodziców; Bronisławę i Nikodema Grudkowskich i ++ Katarzynę i Andzrzeja

Kleckich o wieczne zbawienie.

Poniedziałek 29.08.Wspomnienie.Męczeństwo św. Jana Chrzciciela.

Krzydlina Mała.

18:00   W intencji ofiarodawców.

Wtorek  30.08.

Krzydlina Mała.

18:00 Za + Adama Trybka o wieczne zbawienie. 

Krzydlina Wielka.

19:00  Za +Marka Bocheńskiego o wieczne zbawienie. Msza święta ofiarowana od zony i dzieci.

Środa  31.08.

 Krzydlina Mała.

18:00 O szczęsliwą operację i powrót do zdrowia dla Ingi Boze błogosławięństwo potrzebne łaski.

Czwartek 01.09.Pierwszy czwartek miesiąca.

  Krzydlina Wielka.

8:00 Msza święta o Boże błogosławieństwo,Dary Ducha Świętego dla dzieci, młodzieży,

nauczycieli, wychowawców, rodziców pracowników Szkoły Podstawowej w Krzydlinie

Wielkiej a dla ++ nauczycieli o wieczne zbawienie.

Krzydlina Mała.

18:00 Za + Jadwigę Pilarską o wieczne zbawienie.

  Piątek 02.09.Pierwszy Piątek miesiąca.

KrzydlinaMała. 18:00  W intencji ofiarodawców.

Krzydlina Wielka.

19:00  O łaskę zdrowia dla chorych z naszej parafii. Msza święta ofiarowana od Żywej Róży.

 Sobota 03.09.Pierwsza sobota miesiąca. Wspomnie św. Grzegorza,papaieża dra Kościoła.

Krzydlina Mała.

17:30 Różaniec święty.

18:00 W intencji Ofiarodawców.

  Krzydlina Wielka.

19:001.O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla Kacpra Cygan w 18-tą

rocznicę urodzin dla jego rodziców, chrzestnych i dziadków.

2.Za + Kazimierza i ++ z rodziny o wieczne zbawienie.

23 Niedziela Zwykła.04.09.

Krzydlina Mała.

7:00   Za ++Zofię, Władysława, Janinę, + Annę , + Stefa, + Marię i za dusze w czyśćcu cierpiące

o wieczne zbawienie.

11:15 O Boże błogosławieństwo, potrzenbe łaski, opiekę Matki Bożej dla dzieci, młodzieży,

nauczycieli, rdodziców w rozpoczętym Roku Szkolnym.Intencja od Żywej Róży.

Krzydlina Wielka.

9:30 Adoracja. Wystawienie Najświętszego Sakramentu.

10:00 1.Za + mamę Zofię i ++ z rodziny o wieczne zbawienie.

2.Za +Bogdana Stelmaszczuk o wieczne zbawienie. Msza święta ofiarowana od

uczestników pogrzebu.

Kaplice.

Dębno 

8:30  O Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski, opiekę Anioła Stróża dla Izabeli w 6-tą rocznicę

urodzin, rodziców,chrzestnych i dziadków.

 Domaszków. 

13:00 Za ++Juliannę Pogwizd i ++ z rodziny o wieczne zbawienie.

 

 

 

 


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony