Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

Intencje Mszy świętych.Niedziela Miłosierdzia Bożego 11.04.-18.04.2021.
Data dodatnia: 2021-04-10
Autor: proboszcz

Niedziela  Miłosierdzia Bożego 11.04.

Krzydlina Mała.

 7:00   Za + Krzysztofa Szczygieł w 8-mą rocznice śmierci o wieczne zbawienie.

11:15  1.Za + Jana Nawarę. Masza święta ofiarowana od uczestników pogrzebu

           2. Za ++ Stefanię Majewską w 26 –tą rocznicę śmierci i jej męża Józefa

               w 29-tą rocznicę  śmierci , ++ ich rodziców i ++ z całej

               rodziny o wieczne zbawienie.

16:00  O Boże Miłosierdzie, zbawienie wieczne dla + Ryszarda ,

             siostry Krystyny, ++ rodziców

            Helenę , Edwarda i Dariusza Kochmańskiego o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka.

8:30    Za + Józefa w 7-mą rocznicę śmierci i za + Olgę i ++ z rodziny

            o wieczne zbawienie.

10:00   O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki  Bożej dla Gracjana,

             Damiana, Alicji  i ich rodziców.

15:00   Za + Tadeusza Snopkiewicza o wieczne zbawienie. Msza święta ofiarowana

            od uczestników pogrzebu.

Kaplice.

Dębno

8:30    O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie.

Poniedziałek 12.04.

Krzydlina Mała.

18:00  1. Za + Jana Nawara o wieczne zbawienie. Masza święta

                 ofiarowana od uczestników pogrzebu.

           2. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej, potrzebne łaski

               dla rodziny Wityk.

Wtorek  13.04. Matki Bożej Fatimskiej. 

Krzydlina Mała

!7:30  Różaniec święty.

18:00 1. Za + Jana Nawara o wieczne zbawienie. Masza święta ofiarowana

              od uczestników pogrzebu.

           2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla chorych wraz  z błogosławieństwem

               relikwiami św.    Antoniego Marii Klareta.

Krzydlina Wielka.

19:00   Za + Tadeusza Snopkiewicza o wieczne zbawienie w 30 –ty dzień po śmierci.

Środa 14.04.

Krzydlina Mała.

18:00  Za + Jana Nawara o wieczne zbawienie. Masza święta ofiarowana

            od uczestników pogrzebu.

Czwartek 15.04.

Krzydlina Mała.

18:00  Za + Jana Nawara o wieczne zbawienie. Masza święta ofiarowana

           od uczestników pogrzebu.

Piątek 16.04.

Krzydlina Mała.

18:00  Za + Jana Nawara o wieczne zbawienie. Masza święta ofiarowana

           od uczestników pogrzebu.

Krzydlina Wielka.

19:00  Za + Tadeusza Snopkiewicza o wieczne zbawienie. Msza święta ofiarowana od

           kolegów i koleżanek z pracy.

Sobota  17.04.

Krzydlina Mała.

17:00   Udzielenie Sakramentu Chrztu świętego  Michałowi Januszowi  Malanowskiemu.

18:00   Za + Jana Nawara o wieczne zbawienie. Masza święta ofiarowana

            od uczestników pogrzebu

 Krzydlina Wielka.

16:00   O Boże błogosławieństwo zdrowie, potrzebne łaski w 80 –ta rocznicę

            urodzin dla Pani Heleny   Romanowskiej i całej jej  rodziny.

19:00   Za + Zofię Rusek w 10 –tą rocznicę śmierci o wieczne zbawienie.

III Niedziela Wielkanocna 18.04.

Krzydlina Mała.

7:00    Za + Jana Nawara o wieczne zbawienie.  Masza święta        

           ofiarowana od uczestników pogrzebu.

11:15   Za + Władysława Kaczmarka w 40 –tą rocznice śmierci i

           + żonę Janinę i syna Zdzisława  o wieczne zbawienie.

16:00    Za parafian.

Krzydlina Wielka.

8:30    O zdrowie, Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski

            dla ofiarodawców,  konserwatorów

            w remoncie naszego kościoła w Krzydlinie Wielkiej.

10:00   1. O zdrowie i opiekę Anioła Stróża dla Igi w dniu 3-ciej

               rocznicy urodzin, za jej rodziców,

                 rodzeństwa. chrzestnych, dziadków i całąej rodziny.

            2. Za ++ Ewę, Bazylego, Adama, Włodzimierza i za ++ z rodzin

                Antosik o wieczne zbawienie.

15:00   O Boże błogosławieństwo zdrowie, opiekę Matki Bożej dla Pan:

            i Jadwigi  i Pani Sylwii.

Kaplice.

Dębno

8:30    O zdrowie i Boże błogosławieństwo , opiekę Matki Bożej dla Macieja

           w 18 –ta rocznicę urodzin   w tym nowym okresie pełnoletności,

            rodziców, dziadków i całej rodziny.

 Domaszków

13:00  Za ++ rodziców Józefa, Adelę i Wiktorię, Adama o wieczne zbawienie.


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony