Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

30 Niedziela Zwykła, Intencje Mszy świętych. 28.010. - 04. 11. 2018.
Data dodatnia: 2018-10-29
Autor: proboszcz

                                        

30 Niedziela Zwykła. Intencje Mszy świętych.

              28.10.  – 04.11.2018.

 

29 Niedziela Zwykła 28.10.

Rocznica poświęcenia własnego  Kościoła.

Krzydlina Mała.

7:00    Za + Dariusza Tyczyńskiego

            o wieczne zbawienie.

           Msza święta gregoriańska.

11:15. Za ++ Leokadię. Władysława, Mirosława

          i Józefa Węgrzyn o wieczne zbawienie.

            2. Za parafian.

10:00  1. O Boże błogosławieństwo , opiekę

               Matki Bożej ,zdrowie, potrzebne

               łaski dla Filipa

               w 1 –szą rocznice urodzin jego rodziców,

               chrzestnych dziadków i   całej rodziny.

           2.  Za + Olgę Łobacz w 2-gą rocznicę śmierci

              i męża Franciszka o wieczne zbawienie.

 Dębno.  

   8:30  Za ++ Zofię i Czesława Nowickich o

           wieczne zbawienie.

Domaszków.

  13:00  Za ++ Janinę i Józefa Stanisławiszyn

            o wieczne zbawienie.   

Poniedziałek 29.10.

Krzydlina Mała.

16:30   Różaniec święty.

17:00   Za + Dariusza Tyczyńskiego o wieczne zbawienie.

            Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

18:00  W intencji ofiarodawców

 18:30 Różaniec święty.

  Wtorek 30.10.

 Krzydlina Mała.

16:30   Różaniec święty.

17:00   Za + Dariusza Tyczyńskiego o wieczne zbawienie.

           Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

18:00  W intencji ofiarodawców.

18:30  Różaniec święty.

Środa 31.10.

Krzydlina Mała.

16:30   Różaniec święty.

17:00  1. Za + Wojciecha Żmudę w 3-cią

                rocznice śmierci o wieczne zbawienie.

            2. Za + Dariusza Tyczyńskiego o wieczne zbawienie.

               Msza święta gregoriańska.

  Krzydlina Wielka.

18:00  W intencji ofiarodawców.

18:30 Różaniec święty.

Czwartek  01.11.

Uroczystość Wszystkich Świętych.

Krzydlina Mała.

13:00  Msza święta

            1. Za polecanych w wypominkach.

            2. Za + Dariusza Tyczyńskiego o

                wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

  Krzydlina Wielka.

10:00  Msza święta

            1. Za polecanych w wypominkach.

            2. Za + Andrzeja Dżumyk i ++ z rodziny

              o wieczne zbawienie.

Piątek 02.11. Wspomnienie

  Wszystkich Wiernych Zmarłych.

Krzydlina Mała.

11:00   Za + Dariusza Tyczyńskiego o

           wieczne zbawienie.

          Msza święta gregoriańska

16:30   Różaniec święty.

17:00  1. Za ++ rodziców: Władysławę.

              Józefa, Helenę, Krystynę, Ryszarda i Dariusza

                 Kochmańskiego o wieczne zbawienie.

            2.  Za ++ polecanych w wypominkach.

Domaszków

13:00  Za ++ polecanych w wypominkach.

Dębno

15:30   Za ++ polecanych w wypominkach.

Krzydlina Wielka.

18:00   Za ++ rodziców, dziadków, rodzeństwo,

           tych których groby pozostały na wschodzie o

             wieczne zbawienie. Intencja od Żywej Róży.

18:30 Różaniec święty.

Sobota 03.11.

 Krzydlina Mała

16:30  Różaniec święty.

17:00 1. Za ++ z rodziny Kurosz; Ewa,

             Stanisław, Julia, Leonia, Konstanty

             i Wanda o wieczne  zbawienie.

           2. Za + Dariusza Tyczyńskiego

             o wieczne zbawienie.

             Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

18:00  Za ++ Jana i Józefa

           Żywinę o wieczne zbawienie.

31 Niedziela Zwykła 04.11.

 Krzydlina Mała.

7:00     Za + Dariusza Tyczyńskiego

           o wieczne zbawienie.

          Msza święta gregoriańska.

11:15.  Intencja Żywej Róży.

          Za ++ z Żywej Róży i ich rodzin.

Krzydlina Wielka

10:00  Za ++ z rodzin Sawickich,

          Ziółkowskich i Kupaj o wieczne zbawienie.

 Dębno.  

   8:30  Za + Ryszarda, ++ rodziców

            Marię i Stanisława, Stefanię i

           Stanisława o życie wieczne.

Domaszków.

  13:00  W intencji ofiarodawców.  


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony