Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

16. Niedziela Zwykła. Intencje Mszy Świętych 22.07. -29.07. 2018.
Data dodatnia: 2018-07-23
Autor: proboszcz

 

16. Niedziela Zwykła. Intencje Mszy Świętych

22.07. 29.07. 

 

Niedziela Zwykła 22.07.

Wspomnienie św. Marii Magdaleny.

Uroczystość Odpustowa w Krzydlinie Wielkiej.

Krzydlina Mała.

 7:00    Za + Henryka Wróbel o wieczne zbawienie.

             Msza święta gregoriańska.

11:15  1. Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane łaski

               w 46 –tą rocznice ślubu Marii i   Henryka o Boże

               błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Matki Bożej,

               potrzebne laski dla nich i całej rodziny.

           2. Za ++ rodziców; Władysławę i Jóźefa  Gackowiec

              o łaskę nieba.

           3. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne laski

                dla Marty Maii Grzelińskiej  w dniu przyjęcia

               Sakramentu Chrztu Świętego, rodziców,

                chrzestnych i całej rodziny.

 Krzydlina Wielka.

13:00 1. Za ++ dziadków; Annę i Andrzeja Dżumyk

               i ++ dzieci o życie wieczne.

          2. Dziękczynna za otrzymane laski z prośbą o

              zdrowie i Boże błogosławieństwo dla

              Agnieszki i Andrzeja w życiu małżeńskim

             oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

                    3.  O Boże błogosławieństwo potrzebne laski przez

                         wstawiennictwo św. Marii Magdaleny

                        dla całej parafii a szczególnie  dla mieszkańców

                        Krzydliny Wielkiej, Domaszkowa i

                       Soplicowo a dla ++ o życie wieczne.

       Kaplice.

         Dębno.  

8:30   Za + Kazimierza w 4-tą rocznicę śmierci o wieczne zbawienie.

          Domaszków.

10:00 Za + Czesława Smolak w dniu jego ziemskich

           imienin o życie wieczne.    

Poniedziałek  23.07. Święto św. Brygidy,

zakonnicy. Patronki Europy.

Krzydlina Mała.

18:00   Za + Henryka Wróbel o wieczne zbawienie.

             Msza święta gregoriańska.

Wtorek  24.07. Wspomnienie św. Kingi, dziewicy.

 Krzydlina Mała.

18:00   Za + Za + Henryka Wróbel o wieczne zbawienie.

            Msza święta gregoriańska

Środa 25.07. Święto -  św. Jakuba Apostoła i św. Krzysztofa.

Krzydlina Mała.

18:00 1. Za + Henryka Wróbel o wieczne zbawienie.

              Msza święta gregoriańska.

          2. O Boże Błogosławieństwo w życiu kapłańskim

              i zakonnym, opiekę św. Patrona                      

              dla O. Krzysztofa Wojtowicza i O. Krzysztofa

              Łabędowicza w Dniu ich Imienin.

Krzydlina Wielka.

19:00     O Boże Błogosławieństwo w życiu kapłańskim

               i zakonnym, opiekę św. Patrona                      

              dla O. Krzysztofa Wojtowicza i O. Krzysztofa

              Łabędowicza w Dniu ich Imienin.

Czwartek  26.07.Wspomnienie św. Joachima i

Anny rodziców Najświętszej Maryi Panny.

Krzydlina Mała.

18:00  Za + Henryka Wróbel o wieczne zbawienie.

           Msza święta gregoriańska.

 Piątek 27.07.

Krzydlina Mała.

18:00  Za + Henryka Wróbel o wieczne zbawienie.

           Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00   Za + Henryka Szymala o wieczne zbawienie.

          Msza święta ofiarowana od uczestników pogrzebu.

 Sobota   28.07.

 Krzydlina Mała.

16:00  Msza święta ślubna o Boże błogosławieństwo

            potrzebne łaski dla Pawła Jastrzębskiego

            i Pauliny Hajtko.

18:00   Za + Henryka Wróbel o wieczne zbawienie.

            Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00   W 21-szą rocznice urodzin dla Pielich Karola

            o dary Ducha Świętego i Boże   błogosławieństwo.

17 Niedziela Zwykła 29.07.

Krzydlina Mała.

 7:00    1. Za + Henryka Wróbel o wieczne zbawienie.

               Msza święta gregoriańska.

            2. Za + Kazimierza Grygiel o wieczne zbawienie.

                Msza święta ofiarowana od rodziny

                Przybył i Polański.

11:15   O Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę

             Matki Bożej, Anioła Stróża dla Oli i Amelki       

             z okazji urodzin i za całą rodzinę.

 Krzydlina Wielka.

10:00 1. Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą

              o zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę 

              Matki Bożej dla Janiny Dżumyk z okazji

              87-mej rocznicy urodzin i całej rodziny.

        2.  O zdrowie i Boże błogosławieństwo,

             opiekę Matki Bożej dla Stanisławy.

 Kaplice.

         Dębno.  

8:30  O Boże Błogosławieństwo w życiu kapłańskim

           i zakonnym, opiekę św. Patrona                      

          dla O. Krzysztofa Wojtowicza i O. Krzysztofa

          Łabędowicza w Dniu ich Imienin

          Domaszków.

10:00  Za ++ Annę i Leona i ich dzieci o wieczne zbawienie.    


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony