Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

15. Niedziela Zwykła. Intencje Mszy świętych 15.07. - 22.07. 2018.
Data dodatnia: 2018-07-17
Autor: proboszcz

15 Niedziela Zwykła. Intencje Mszy świętych.

               15.07. - 22.07. 2018.

15 Niedziela Zwykła  15.07.

Krzydlina Mała.

 7:00  Za + Kazimierza Grygiel w 30 –ty dzień po

          śmierci o wieczne zbawienie.

11:15   Za + Henryka Wróbel o wieczne zbawienie.

            Msza święta gregoriańska.

 Krzydlina Wielka.

10:00 1. Za ++ Walentynę, Adolfa i Jana Cybulskich o życie wieczne

         2. Dziękczynna za otrzymane laski z prośbą o zdrowie

            i Boże błogosławieństwo dla Małgorzaty.

           Kaplice.

            Dębno.  

8:30   Intencja wolna.

Domaszków.

13:00 Intencja wolna.      

Poniedziałek  16.07. Wspomnienie Najświętszej Maryi 

Panny z Góry Karmel.

 169 rocznica założenia Zgromadzenia

Misjonarzy Klaretynów przez  

św. Antoniego Marię Klareta.

Krzydlina Mała.

18:00 1. Za + Henryka Wróbel o wieczne zbawienie.

               Msza święta gregoriańska.

           2. O Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

               dla wszystkich Misjonarzy Klaretynów

              a dla ++ o życie wieczne.

 Wtorek  17.07.

 Krzydlina Mała.

18:00   Za + Za + Henryka Wróbel o wieczne zbawienie.

            Msza święta gregoriańska

Krzydlina Wielka.

19:00   Za + Henryka Szymala o wieczne zbawienie.

             Msza święta ofiarowana od uczestników   pogrzebu.

Środa 18.07.

Krzydlina Mała.

18:00  Za + Za + Henryka Wróbel o wieczne zbawienie.

           Msza święta gregoriańska

Czwartek  19.07.

Krzydlina Mała.

18:00  Za + Henryka Wróbel o wieczne zbawienie.

            Msza święta gregoriańska.

 Piątek  20.07. Uroczystość błogosławionego

Czesława, kapłana, głównego patrona Wrocławia.

Krzydlina Mała.

18:00   Za + Henryka Wróbel o wieczne zbawienie.

             Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

 19:00   Za + Mieczysława, ++ rodziców i rodzeństwo

             o wieczne zbawienie.

  Sobota   21.07.

 Krzydlina Mała.

18:00  Za + Henryka Wróbel o wieczne zbawienie.

           Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo, opiekę

          Matki Bożej dla Janusza z okazji 50 –tej

            rocznicy urodzin i całej rodziny.

16 Niedziela Zwykła 22.07. Wspomnienie św. Marii

 Magdaleny. Uroczystość Odpustowa  w Krzydlinie Wielkiej.

Krzydlina Mała.

 7:00    Za + Henryka Wróbel o wieczne zbawienie.

            Msza święta gregoriańska.

11:15  1. Dziękczynna z podziękowaniem za

               otrzymane łaski w 46 –tą rocznice ślubu Marii i

               Henryka o Boże błogosławieństwo, zdrowie,

                opiekę Matki Bożej, potrzebne laski dla

               Nich i całej rodziny.

           2. Za ++ rodziców; Władysławę i Jóźefa  Gackowiec

               o łaskę nieba.

 Krzydlina Wielka.

13:00 1. Za ++ dziadków; Annę i Andrzeja Dżumyk

               i ++ dzieci o życie wieczne.

          2. Dziękczynna za otrzymane laski z prośbą

              o zdrowie i Boże błogosławieństwo dla

              Agnieszki i Andrzeja w życiu małżeńskim

              oraz opiekę Matki Bożej dla całej rodziny.

                     3.  O Boże błogosławieństwo potrzebne laski

                          przez wstawiennictwo św. Marii Magdaleny

                           dla całej parafii a szczególnie  dla mieszkańców

                           Krzydliny Wielkiej, Domaszkowa i

                           Soplicowo a dla ++ o życie wieczne.

 Kaplice.

 Dębno.  

8:30   Za + Kazimierza w 4-tą rocznicę śmierci

          o wieczne zbawienie.

          Domaszków.

10:00   Za + Czesława Smolak w dniu jego ziemskich

            Imienin o życie wieczne.    


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony