Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

V Niedziela Wielkanocy. Intencje Mszy świętych 29.04. - 06.05. 2018.
Data dodatnia: 2018-04-28
Autor: proboszcz

V Niedziela Wielkanocy.

Intencje Mszy świętych

   29.04. - 06.05. 2018.

V Niedziela Wielkanca. 29.04.

 Krzydlina Mała.

   7:00  Za + Halinę Adamek o wieczne zbawienie.

            Msza święta ofiarowana od    

            Domu Dziecka ,,Wiosna”

 11:15  1. Za ++ Edmunda, Wincentego i

                Tomasza o wieczne zbawienia.

             2. Za + Kazimierza Olszewskiego

                 o wieczne zbawienie.

  Krzydlina Wielka.

10:00  1. Za + Tatianę Stelmaszczuk  w 10-tą

                rocznice śmierci o wieczne zbawienie.

           2. O zdrowie i Boże błogosławieństwo,

               opiekę Matki Bożej w rodzinie dla Katarzyny i

               Pawła w 1-szą rocznicę zawarcia

                sakramentu małżeństwa.

           3. O Boże błogosławieństwo, zdrowie, potrzebne laski,

                opiekę Matki Bożej dla Leny, Łucji

   Krakowskiej w dniu przyjęcia Sakramentu

    Chrztu świętego, rodziców, chrzestnych,

    dziadków i całej rodziny.

       Kaplice.

            Dębno.

8:30     Za + Małgorzatę Tryszczyło w 1-szą

            rocznicę śmierci o wieczne zbawienie.

                     Domaszków.

           13:00.   Za + Wandę Kędzierską o wieczne zbawienie.

                        Msza święta ofiarowana od rodziny Hajduk.

  Poniedziałek. 30.04.

 

Krzydlina Mała.

12:00  Msza święta koncelebrowana,

          której przewodniczy

         O. Biskup Jacek Kiciński.

Wtorek 01.05.Święto. św. Jozefa Rzemielśnika.

Krzydlina Mała.

7:00   Za + Arkadiusza Ceran w 30-ty

         dzień po śmierci o wieczne zbawienie.

         Msza święta  ofiarowana

         od rodziny Sczczygieł.

11:15 1. Za ++ Mariana Pilarskiego w 3- cią

              rocznice śmierci i jego żonę Jadwigę

               o życie  wieczne.

          2. Za ++ Arkadiusza Popławskiego

              w 12-tą rocznicę śmierci i + Wacława.

17:30  nabożeństwo majowe.

Krzydlina Wielka.

19:00 1. Za +Zygmunta i Waldemara

              Gryzan o życie wieczne.

          2. Za + Helenę Bobrowską o wieczne

              zbawienie. Msza święta gregoriańska.

19:30 Nabożeństwo majowe.

Środa 02.05. Wspomnienie św.

Atanazego biskupa.

Krzydlina Mała.

17:30  Nabożeństwo majowe.

18:00  Za ++ Zygmunta i Teklę Chmura i

           ++ z rodziny o wieczne zbawienie.

Krzydlina Wielka.

19:00 1. Dziękczynna z podziękowaniem za

              otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże

 błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej dla

Jana  w 40-tą rocznicę urodzin i jego  rodziny.

           2. Za + Helenę Bobrowską o wieczne

               zbawienie. Msza święta gregoriańska.

19:30 Nabożeństwo majowe

Czwartek 03.05. Uroczystość

Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski

Krzydlina Mała.

   7:00   Za + Halinę Adamek o wieczne

             zbawienie. Msza święta ofiarowana od    

             Marzeny, Zbyszka Jasińskich.

 11:15  1. Za + Henryka Łaskawskiego o

                wieczne zbawienie. Msza święta ofiarowana

                od brata  Bolesława z rodziną.

             2. Dziękczynna z podziękowaniem za

                 otrzymane łaski z prośbą o zdrowie, Boże

    błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

    św. Floriana dla członków Straży Pożarnej

    w Krzydlinie Małej i ich rodzin

    a dla ++ o życie wieczne.

17:30     Nabożeństwo majowe.

  Krzydlina Wielka.

10:00  1. Za + Helenę Bobrowską o wieczne

               zbawienie. Msza święta gregoriańska.

            2. Dziękczynna z podziękowaniem za

                otrzymane łaski z prośbą o zdrowie,

                 Boże błogosławieństwo, opiekę Matki Bożej

                 św. Floriana dla członków Straży Pożarnej

    w Krzydlinie Wielkiej i ich rodzin

     a dla ++ o życie wieczne,

 Kaplice.

            Dębno.

8:30     Za ++ Annę i Dymitra o wieczne zbawienie.       

Domaszków.

             13:00.   Za + Stefanię Andruszków w 30 –ty dzień

                        po śmierci o wieczne zbawienie.

                        Msza święta ofiarowana od uczestników pogrzebu.

Piątek  04.05. Wspomnienie św. Floriana.

Pierwszy piątek miesiąca.

Krzydlina Mała.

17:30  Nabożeństwo majowe.

 18:00  Za + Helenę Bobrowską o wieczne

zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00 1. O Boże błogosławieństwo, potrzebne

                łaski, opiekę Matki Bożej dla dzieci

               przygotowujące się do Pierwszej

                Komunii świętej i ich rodziców,

               wychowawców  o potrzebne łaski.

                Msza święta ofiarowana od Żywej Róży.

           2. O dar nieba dla ++ Floriana Sałek jego

                rodziców, rodzeństwo i + Piotra Stolarz

                o wieczne zbawienie.

19:30 Nabożeństwo majowe

Sobota   05.05. Pierwsza Sobota miesiąca

ku czci Niepokalanego Serca Maryi.

Krzydlina Mała.

17:30  Nabożeństwo majowe.

18:00  Za + Helenę Bobrowską o

wieczne zbawienie. Msza święta gregoriańska.

Krzydlina Wielka.

19:00  1. Za ++ Annę , Piotra, Ryszarda Grzecznych

                o wieczne zbawienie.

           2.  O zdrowie i Boże błogosławieństwo

                dla Jakuba z okazji 2-giej rocznicy urodzin,

                rodziców, chrzestnych, dziadków.

 19:30 Nabożeństwo majowe.

VI Niedziela Wielkanca. 06.05.

 Krzydlina Mała.

   7:00  Za + Helenę Bobrowską owieczne

            zbawienie. Msza święta gregoriańska.

 11:15  1. O pokój na świecie i przestanie

                prześladowań chrześcijan.

                 Msza święta ofiarowana

                 od Żywej Róży.

             2. Za + Stanisława tabaka i ++ z rodziny

                 o wieczne zbawienie.

                 Krzydlina Wielka.

10:00  1. Za ++ Stanisławę i Adama Kupaj

               o wieczne zbawienie.

           2. Za + Czesława Kokocińskiego w

                20 –tą rocznicę śmierci i za jego

                ++ rodziców   o życie wieczne.

  Kaplice.

            Dębno.

8:30     Za + Stanisława, Bronisławę i

           + Antoniego Cienierskiego o

              wieczne zbawienie.

            Domaszków.

           13:00.  1. Dziękczynna z podziękowaniem

                          za otrzymane łaski dla Basi Kędzierskie

                           j jej rodziców,  chrzestnych i dziadków.

                      2.  Dziękczynna z podziękowaniem za otrzymane

                          łaski dla Emilii w 13-tą rocznicę urodzin

                          i Marii w 7-mą rocznicę urodzin, rodziców,

                         chrzestnych, dziadków.


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony