Ogłoszenia
Porządek Mszy Św.
Porządek Mszy Św.

22 Niedziela Zwykła. Intencje Mszy Świętych 03.09. -10.09. 2017.
Data dodatnia: 2017-09-03
Autor: proboszcz

                                 INTENCJE MSZALNE

Parafii św. Michała Archanioła w Krzydlinie Małej.

                  03.09. – 10.09. 2017.

 

22. Niedziela Zwykła. 03.09.

Krzydlina Mała.

7:00    Za + Siostrę Mariettę i ++ siostry ze Zgromadzenia

Sióstr Szkolnych de Notre Dame o wieczne zbawienie.

11:15  1.Za + Jadwigę Pilarską w 1-szą rocznicę

śmierci o wieczne zbawiienie.

2. Intencja Żywej Róży.

Krzydlina Wielka.

10:00 1. Msza święta Dożynkowa z podziękowaniem

Panu Bogu i Matce Najświętszej za  zebrane plonu

i Boże błogosławieństwo 

dla rolników i ich rodzin.

 2.  Za ++ Wacława Ziółkowskiego i Małgorzatę Sawicką.

Kaplice

 Dębno

8:30   1. Msza święta Dożynkowa z podziękowaniem

Panu Bogu i Matce Najświętszej

 za  zebrane plonu i Boże błogosławieństwo

dla rolników i ich rodzin.

 2. Dziękczynna  w 1 –szą rocznicę urodzin

dla Izabeli Ulmaniec  o Boże   błogosławieństwo,

opiekę Matki Bożej dla niej, jej rodziców, chrzestnych,

  dziadków i całej rodziny.

Domaszków

13:00  O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla Joanny.

  Poniedziałek 04.09.

 Krzydlina Mała.

17:40  Różaniec  święty.

18:00  Za ++ dziadków Jana i Bronisławę Pelowskich.

Krzydlina Wielka

8:00  O Boże błogosławieństwo potrzebne łaski dla

Pani Dyrektor. nauczycieli, rodziców,

  wychowawców, katechety i wszystkich

uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej

 w Krzydlinie Wielkiej w Nowym Roku Szkolnym.

 Wtorek  05.09.

Krzydlina Mała.

17:40  Różaniec  święty.

18:00  Intencja wolna.

Krzydlina Wielka.

19:00  Za ++ rodziców; Julię i

Stefana Cybulskich

i + siostrę Halinę.

Środa 06. 09.

Krzydlina Mała.

 17:40  Różaniec święty.

 18:00  Intencja wolna.

Czwartek  07.09.

Krzydlina Mała.

 17:40  Różaniec święty.

 18:00  Intencja wolna.

Piątek 08.09. Święto Narodzenia

Najświętszej Maryi Panny.

Krzydlina Mała.

17:40   Różaniec święty.

18:00   W intencji parafian.

Krzydlina Wielka.

19:00  Za + Jana Cygan o wieczne zbawienie.

Msza święta ofiarowana od szwagierki

 Danuty Jarosik.

Sobota  09.09.

Krzydlina Mała.

17:40   Różaniec święty.

18:00   Intencja wolna.

 Krzydlina Wielka.

 18:30  Różaniec święty.

 19:00  Za ++ z rodziny Mulawa i Wiśniewskich.

 23. Niedziela Zwykła. 10.09.

 Krzydlina Mała.

7:00    Dziękczynna za otrzymane łaski o zdrowie

i Boże błogosławieństwo, opiekę Matki

 Bożej w rodzinie Marcinkowskich i Wojtyło.

11:15  Za + Marka Lisa w 2-gą rocznicę śmierci.

 Krzydlina Wielka.

 10:00  Dziękczynna za otrzymane łaski z prośbą

o Boże błogosławieństwo, opiekę Matki

 Bożej w rodzinie.

Kaplice.

 Dębno

8:30 

 1.Za + Stefanię i Stefana Tryszczyło i za ++ z rodziny.

 2.Za ++ Bronisławę, Annę, Marię, Pelagię,

Stanisława, Szymona i Jana o zbawienie  wieczne.

Domaszków

13:00 1.Za + Bronisławę Grudkowską o wieczne zbawienie.

2. Za + Juliana Pogwizda w 23-cią rocznicę śmierci.

 

 

 

 


Cytat na bieżący tydzień
e-Czytelnia
Proponowane strony